Açıklama

Türk Halk Şiiri, Türk halk edebiyatının geneli içinde insanımızın yüztıllardan günümüze yaşadıkları, yaşamı içindeki sevinçlerini, acılarını, coşkularını, özlemlerini, vd. sade vir dille yansıtan üreteni belli veya türeteni unutularak halkın ürünü durumuna gelmiş ürünleri içine alır. Bu genel çerçeve içinde Türk halk şiiri “Anatomi Halk Şiiri” ve “Aşık Şiiri” olarak bölümleyebiliriz.