Açıklama

Kitabın giriş bölümünde protemiks alanıyla, bu alanda kullanılan tekniklere ve protein biyokimyasıyla ilgili özet bilgiler yer almaktadır. Uygulamalar bölümünde ise ilgili protokolün öncesinde kullanılacak yöntemlerle ilgili daha detaylı bilgiler verilmiştir. Her bir protokolü takiben, “Dikkat edilmesi gereken noktalar” başlığı altında birçok kaynakta yer almayan önemli noktalar ve detaylar, “Güvenlik ve sağlık uyarıları” başlığı altında ise laboratuvar güvenliği bakımından önemli uyarılar verilmiştir.