Açıklama

Rusça Turizm Kitabı Rusça Turizm Kitabı, turizm sektöründe çalışanlara yönelik olarak hazırlanmış bir kitaptır. İçerik Odaklı Dil Öğretimi Yaklaşımı temel alınarak yazılan kitapta, turizm ve otelcilikle ilgili temalara yer verilmiştir. Rusça turizm kitabı, bu özelliğiyle turizm sektöründeki büyük bir açığı kapatacaktır. Turizm mesleği alanına yönelik dil öğretiminde mesleki birçok tema okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma ve yazma becerilerini geliştirecek şekilde dilbilgisi ve sözcük desteğiyle beslenerek kullanıma sunulmuştur. 120 saatlik bir uygulama süresi gerektiren kitap, Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metni’ne göre A1 – A2 düzeyindedir. Zengin bir içeriğe sahip olan kitap, 12 üniteden oluşmaktadır. Üniteler, dilbilgisi menüleri, konuşma kafesi ve resimli sözlük bölümleriyle desteklenmiştir. Kitabın sonunda öğrenilenleri pekiştirmek amacıyla bir Çalışma Kitabı yer almaktadır. Ayrıca kitabın dinleme metinlerini içeren bir CD’si de bulunmaktadır.