Açıklama

Kurumlar, geçmişlerine olan bağlılıklarıyla, geçmişlerini geleceğe taşımalarındaki başarılarıyla daha güçlü olurlar. Çünkü bir kurum ne kadar köklüyse, ne kadar büyük bir deneyime sahipse, o derece toplumun ve tari-hin bir parçası haline gelir. Eğer bu kurum, bilimin üretildiği, geliştirildiği ve insanlar yararına sunulduğu bir yükseköğretim kurumuysa, tıpkı Ankara Üniversitesi gibi tarihin ve toplumun öncü yapılarından birisi haline dönüşür.Bu yıl Ankara Üniversitesi’nin kuruluşunun 70’inci yılını kutluyoruz. Ama her birisi alanının en yetkin ve öncüsü konumunda olan fakültelerimizin tarihleri çok daha eskiye dayanmaktadır.