Açıklama

Dünya karalarının dörtte birinin altında süreğen olarak sıfır santigrat derecenin altında sıcaklıklara sahip zeminler bulunmaktadır. Permafrost adı verilen bu zeminler okyanuslardan sonraki en büyük karbon kapanını oluşturmaktadır. Hali hazırda bulunan tatlı su rezervlerinin büyük bir bölümüne sahip bu bölgeler, sadece küresel sıcaklıklar üzerinde değil, muson gibi büyük hava olayları ve yağışlar üzerinde de önemli etkiye sahiptir. Büyük bir bölümü yüksek enlemlerde bulunan permafrost yanı sıra zemindeki donma çözülme döngüleri kendine özgü süreçler, mekanizmalar ve yerşekilleri geliştirmektedir. Bu oluşumları konu alan disiplin periglasiyal jeomorfolojidir. Türkiye’nin yükseltisi fazla olan bölümlerinde de sıklıkla rastlanılan bu yerşekilllerinin değerlendirilmesinde, incelenmesinde güncel tanım ve bilgilere gereksinim duyulmaktadır. Günümüz fiziki koşulları yanı sıra geçmişteki coğrafi koşullar hakkında da önemli ipuçları barındıran jeomorfolojik süreçlerin analizi Türkiye dağları hakkında daha kesin ve güvenilir bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıracaktır. Permafrost ve periglasiyal jeomorfoloji alan yazınındaki boşluk bu eserin hazırlanmasını doğurmuştur. Sadece bir başvuru kitabı olarak değil, ayrıca bir rehber olarak da tasarlanmış, güncel tanım ve terimler yanı sıra tartışmalara da yer verilmiştir.