Açıklama

Birinci Dünya Savaşı Almanya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorlukları ve Bulgaristan’a karşı, (sonradan ABD’nin katılımıyla) Britanya, Fransa ve Çarlık Rusya’sının içinde yer aldığı büyük dünya devletlerinin 1914-1918 yılları arasındaki bir dizi silâhlı çatışmasıydı. Böylece, Britanyalılarla Türkler birbirileriyle çarpışan kümelerde yer almışlardı. Kafkaslar ve Doğu Anadolu, Sina Yarımadası ve Süveyş Kanalı, üç bölümden oluşan Irak ve Boğazlar’ın güneydeki giriş kapısı olan Gelibolu’da olmak üzere,dört cephede çarpışan ve Avrupa’daki bağlaşıklarına yardımcı birlikler yollamış olan Osmanlı Hükümeti, özellikle Doğu’da ağır baskı altında kaldığından, Ermeni yurttaşlarının bir bölümünün yerini değiştirme kararı almıştı. Bu karar ve onu izleyen olaylar Türklerle savaşan ya da onlara cephe alan ülkelerden tepkilere neden oldu.