Açıklama

GONZÁLEZ DE VALLEJO, LUIS tarafından İspanyolca INGENIERIA GEOLÓGICA başlığıile yazılan kitabın
Pearson Education, S. A. Telif © Pearson Education, S. A., 2002 izinli tercümesidir.
Çeviren
Kâmil Kayabalı
Ankara Üniversitesi