Açıklama

Hıristiyan ve Müslüman teologlar, kendi dinlerinden hareket ederek, dinsel geleneklerinin insan olmanın anlamına ve insanın gelişimine katkısını araştırıyorlar. Teologların çıkış noktasını İlahi vahyin insan için olduğuna dair temel kanaat oluşturuyor. Vahiy insan içindir ve onu anlayacak ve anlamlandıracak olan yine insandır. Bakış açısı insana yönelince dinler arası saygının ana koşulu olan birbirimizi anlamada ortak yönlerimiz kadar farklılıklarımız üzerinde de düşünme imkanı doğuyor.