Açıklama

FHWA NHI’nın 132031 Numaralı Yeraltı Araştırmaları kursunda referans kitabı olarak kullanılan bu kılavuz söz konusu amaç için mevcut uygulamaları kapsamaktadır. Doğal zemin ve kayada jeoteknik saha incelemelerinin planlama, ifa ve yorumlaması ulaşım tesislerinin tasarım ve inşaatı açısından sunulmuştur. Yeraltı incelemelerinde jeoteknik mühendisinin rolü, araştırma yöntemleri, ekipman çeşitleri ve bunların uygunluğu tartışılmıştır. Konik penetrometre, dilatometre, presiyometre, kanatlı kesici ve standart penetrasyon da dâhil olmak üzere değişik arazi deneyleri sunulmuştur. Dönel sondajlar ve kaya karotlaması laboratuvar deneyleri için gerekli zemin ile kaya numunelerinin uygun biçimde çekip çevrilmesi, nakliyesi ve depolaması açısından ele alınmıştır. Jeofizik dalgalar ve elektromanyetik yöntemler kapsama dahil edilmiştir. Laboratuvar indeksleri, dayanım ve tutukluk deneyi arazi deney programını tamamlayıcı biçimde değerlendirilmiştir. Yer malzemesi (jeo-materyal) karakterizasyonu arazi ve laboratuvar ölçümlerinden derlenen mühendislik özelliklerinin yorumunu ve korelasyonunu gerektirir. Sonuçlar toprak yapıların tasarım ve analizi ile temel tasarımına yönelik mevcut jeolojik, topoğrafik, hidrolojik ve jeoteknik verilerle birlikte bir jeoteknik raporda özetlenir.