Açıklama

Yabancılara Türkçe öğretim seti “Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe” Ankara Üniversitesi TÖMER’in 30 yılı aşkın birikim ve deneyiminin Avrupa Konseyi’nin Ortak Avrupa Çerçevesi (Common Europen Framework) kılavuzu doğrultusunda geliştirilen TÖMER şubelerinin yanı sıra yurt dışında bazı Türkoloji bölümleri ile özel dil kurslarında da uygulanan Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti, Türkçe’nin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan modern bir eğitim materyalidir.
Yeni Hitit Türkçe Öğretim Seti, 3 farklı setten oluşmaktadır. İlk set A1 ve A2 düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses CD’sinden; ikinci set B1 düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses CD’sinden ve üçüncü set B2 ve C1düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses CD’sinden oluşmaktadır. Her bir kitap 12 üniteden oluşmaktadır. Üniteler düzeye ve düzlemlere uygun metin türleri ile bezenmiş metinler dört temel dil becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yönelik etkinlikler, alıştırmalar, görseller ve dil bilgisi destek bölümleri içermektedir. Etkinliklerin başında ilgili becerinin sembolü kullanılarak farkındalık oluşturulmuştur. Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı, kullanıcılarını, Avrupa Konseyini ortak Avrupa Çerçeve metni (Common Europon Framework) adlı kılavuzu doğrultusunda TÖMER tarafından geliştirilen ve 2004 yılında Avrupa Konseyince onaylanan 56.2004 model nolu Yetişkinler İçin Avrupa Dil Portfolyosunda (TÖMER ADP’sinde) A1’den C2’ye kadar belirlenen düzeylere ulaştırmayı hedeflemektedir.