Açıklama

Bu çalışmada amaç, Harezm Türkçesinin gramer özelliklerini tüm yönleriyle ortaya koymak değil, Fuad Köprülü’nün de kabul ettiği gibi Çağataycanın ilk devresi kabul ettiği Harezm-Altın Ordu Türkçesiyle yazılan eserleri kendi aralarında karşılaştırmak, Türkçenin diğer tarihî dönem ve alanlarıyla ilişkisini ortaya koymaktır.