Açıklama

3Birleşmiş Milletler’e bağlı “Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt-kurulu” (Sub-commission) Cenevre’de B.M.’in ilgili salonunda 5-30 Ağustos 1985’de 38’inci toplantısını yaptı. Alt-kurul, başka konularınyanıbaşında,“Alt-kurulun İlgilendiği Alanlardaki Yeni Gelişmelerin Elden Geçirilmesi”başlığını taşıyan “IV”sayılı başlığı tartıştı.1Buoturuma,(BüyükBritanyaveKuzeyİrlandaBirleşik Kırallığı’ndan)BenjaminWhitaker’ınÖzelYazanakçı(Raportör) görevindenötürü“Soykırım Çalışması” da denmektedir. Yazanakçı 24’üncü paragrafta Ermeni sorununa da gönderme yaptığından, uzuntartışmalar yaşandı.