Açıklama

Dört Ermeni teröristi Türkiye Cumhuriyeti’nin Paris’teki Başkonso-losluğunu basıp silâhla ele geçirmiş, bulunanları rehin almış, bir Türk görev-liyi öldürmüş, bir diplomatımızı da yaralamışlardı. Fransız hukukuna göre, ilk araştırma aşaması uzun sürmüş, 1984’de yargı süreci başlamıştı. Ben bu davaya Türk tarafından “otorite tanığı” (temoin d’autorité) sıfatıyla katıldım. Fransız iç hukukunda böyle bir olanak var; bir tür bilirkişi gibi. Görevim önce geçmişteki Türk-Ermeni ilişkileri üstüne uzunca bir açıklama yapmak ve jüri üyeleri, avukatlar ve yargıç tarafından yöneltilecek soruları yanıtla-maktı.