Hakkımızda

Ankara Üniversitesi Yayınları, 2010 yılının eylül ayında kuruldu ve Ankara Üniversitesi Beşevler 10.Yıl Yerleşkesi (Tandoğan Yerleşkesi) Ord. Prof. Dr.Şevket Aziz KANSU Binası “B GİRİŞİ” Kat:5  Emniyet Mahallesi İncitaş Sokak  06100 Beşevler/ Ankara adresinde çalışmalarına devam etmektedir. Yayınevi’nin yayın politikasının belirlenmesi, Ankara Üniversitesi öğretim üyelerinden oluşan Yayın Kurulu’nun atanması ve dizilerinin oluşturulmasının ardından başvurular kabul edilmeye başlandı. Sadece Ankara Üniversitesi’nden değil, diğer üniversitelerin öğretim üyelerinden, çeşitli disiplinlere mensup araştırmacılardan ve yazarlardan da başvuruları kabul eden Ankara Üniversitesi Yayınları’nın misyonu üniversitenin sahip olduğu bilgi birikimini, bilimsellikten taviz vermeyecek şekilde renkli kılarak, geniş kitlelerle paylaşmaktır.

Ankara Üniversitesi’nin ilk kitapları; Doç.Dr. Funda Cantek’in editörlüğünü yaptığı ve Ankara hakkında gündelik yaşamdan, siyasal yaşama, mimarlıktan, arkeolojiye, müzikten, basın yaşamına birçok konuyu barındıran “Cumhuriyet’in Ütopyası: Ankara”; Mehmet Necati Kutlu’nun “Tılsım, İnanç ve Başkaldırı: Başlangıcından XVIII. Yüzyıla Kadar Latin Amerika Edebiyatı”; Prof.Dr. Ahmet Makal ve Prof.Dr. Gülay Toksöz editörlüğünde “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği”; Halise Karaaslan Şanlı‘nın “Hasan Âli Yücel Konuşmaları: Ulusal Kimlik İnşası ve Politik Retorik”dir.

Ankara Üniversitesi Yayınları, bilginin sınırlarını genişletirken Üniversitemizin nesnel ve özgür bilim anlayışını, yayınlayacağı eserler aracılığıyla destekleyecek ve yayacaktır. Bunu, yüksek kalitede, kalıcı değer yaratan, eleştirel, bilimsel ve yaratıcı yayınlar aracılığıyla gerçekleştirecek ve ufkunu sürekli geliştirerek Türkiye’deki üniversite yayıncılığını dünya standartlarına taşıyacaktır.

YAYINEVİ YÜRÜTME KURULU

Prof. Dr. Erkan İBİŞ Rektör
Prof. Dr. Ayşen APAYDIN Rektör Yrd.
Prof. Dr. Doğan ATILGAN Bilgi Hizmetleri ve Yayınevi Koordinatörü
Prof. Dr. Gülin GÜNGÖR Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ercüment ÇOLAK Fen Fakültesi
Prof. Dr. AYŞE MİNE GENÇLER ÖZKAN Eczacılık Fakültesi