Selçuklu sarayları ve Köşkleri

55.00 

Kategoriler:

Açıklama

Bugünkü Türkiye’yi iyice anlamak için bu ülkeyi Türkiye’ye dönüştüren Selçukluları anlamak gerekir.
Bugün bile dünyanın merkez bölgesi olabileceği öne sürülen Yakın Doğu, Selçuklular gelince köklü değişikliklere uğradı. Orta Çağ dünyasının merkez coğrafyasını böylesine etkileyen, âdeta yeniden yapılandıran bu insanların kültür ve dünya görüşü bakımından düzeyi neydi?
Selçuklular Yakın Doğu’ya ve Türkiye’ye neler getirdi? Bu topraklardaki insanlarla ve sayısız eski kültürlerin mirasıyla nasıl ve ne kadar kaynaştı?
Bugünkü Türkiye’nin bir mozaik, bir sentez olduğu söylenip yazılmakta; ancak konular bilimsel olarak ele alındığında, bu yargı ve tanımlamaların açılımı gerekmektedir.
Nasıl bir sentez olduğu; bileşenlerin neler olduğu ve hangi bileşenlerin, ne ölçüde, nasıl işe karıştığını araştırıp belirlemeden o yargı ve değerlendirmeler boşlukta kalır.
Sentezi başlatanları tanımak, tanımlamak, sorulan büyük ölçüde karşılayabilirdi. Ne var ki, epeyce bol sandığımız, onların siyasî ve askerî olayları hakkındaki bilgimiz bile oldukça yüzeyseldir.

Yazar

Rüçhan ARIK