Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı

120.00 

Satın Al

Stok Kodu: karagoz Kategoriler:

Açıklama

Günümüzde çok büyük ustalıkla sürdürülen mizahın resim, karikatür, konuşma ve yazı ile ifade edilmesi, yıllar öncesine dayanmakta olup, tarihimiz bu konuda güzel örneklerle doludur. Ancak basın tarihi içinde yeralan mizaha ait çalışmalar da son derece zor bir süreçten geçmiştir. II. Abdülhamit döneminde özgürce tartışan bir basına izin verilmemiş olmasına rağmen, genel kültür konularını yayan gazetelere destek verildiği görülmektedir. Mizahla ilgili yayınlara ise kesin olarak izin verilmemiştir. Bu nedenle II. Abdülhamit döneminde karikatürcüler ancak ülke dışında ürün verebilmişlerdir.

Stratejik açıdan önemli bir coğrafyada bulunan Osmanlı Devleti, her zaman büyük devletlerin ilgi alanı olmuştur. Birinci Dünya Savaşı öncesi yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri alanlardaki sorunlar nedeniyle Osmanlı ülkesindeki kaotik ortam, sömürgeci güçlerin iştahlarının kabarmasına yol açmışi paylaşma projelerinin hayata geçirilmesini tetiklemiştir.

Politize olmuş bir ordu ile Balkan Savaşı´ndan büyük topraklar kaybederek çıkan Osmanlı Devleti´nin son savaşı Birinci Dünya Savaşı olmuştur. Balkan Savaşı´nın yarattığını travmanın etkisinin geçmediği bir dönemde Birinci Dünya Savaşı´na katılan Osmanlı Devleti, bir taraftan Rusya, bir taraftan da İngiltere ile savaşırken Fransa da bu iki devleti karşısında yalnız bırakmamamıştır. Farklı coğrafyalarda farklı cephelerde savaşan Osmanlı Devleti, “Hasta Adam” olarak nitelendirilse de kendisinden beklenmedik bir şekilde savaşa dört yıl dayanmış ve Çanakkale Cephesi´nde, Balkan Savaşı´nda kaybettiği itibarı yeniden kazanmıştır. Diğer cephelerde zaman zaman başarılı muharebeler gerçekleştirse de, Bulgaristan´ın teslim olmasının etkisiyle 1918 yılı sonlarına doğru mütareke imzalamak zorunda kalmıştır.

Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi uzmanları, bu esksiklikten hareketle Karagöz gazetesi´ni incelemişler ve savaşla ilgili olarak 1914-1918 yılları arasında yayımlanan karikatürlerden en çarpıcı olanları seçerek, yayıma hazır hale getirmişlerdir. Ankara Üniversitesi´nin kuruluşunun 70. yılı kutlamaları hazırlıklarının devam ettiği bir dönmde,, toplumla buluşturulan bu kıymetli eserin, İngilizce Ve İspanyolca´ya çevrilmesi sağlanmış, böylelikle içeride ve dışarıda daha geniş çevrelere ulaşmasının yolu açılmıştır.