Geçmişten Günümüze Türkiye’de Kadın Emeği

25.00 

Satın Al

Stok Kodu: kadinemegi Kategoriler:

Açıklama

Kadın emeği, iktisadi ve toplumsal yaşamdaki tüm önemine karşın; ihmal edilen, üzerinde yeterince düşünülmeyen ve araştırılmayan bir konudur. Bu kitapta, Türkiye’de kadın emeği araştırmalarının önde gelen isimleri, kadının hane içindeki karşılıksız emeği ile hane dışındaki gelir getirici çalışma biçimlerini tarihsel bir perspektiften, çeşitli boyutlarıyla ele alarak tartışıyorlar. İşgücü piyasalarının toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri üzerine kurulu yapısı, Osmanlı İmparatorluğu’ndan başlayıp günümüze kadar uzanan bir zaman kesiti içinde çeşitli yönleriyle inceleniyor. Kitapta kapsamlı biçimde değerlendirilen konular arasında şunlar da yer alıyor: Toplumsal cinsiyete dayalı işbölümü çerçevesinde kadınların ev içinde üstlendikleri ev işleri ve bakım hizmetleri ile kadınları istihdama katılmaktan alıkoyan kamusal bakım hizmetlerinin yokluğu, kadınların istihdama katılımını etkileyen makroekonomik politikalar ve uluslararası kuruluşların ve sosyal tarafların kadın istihdamına ilişkin politikaları, kadın emeğinin göçü, sanayi işkolunda kadınların üstlendikleri düşük vasıflı ve düşük ücretli işler, eğitim sektöründeki vasıflı işler…

 

Yazar

AHMET MAKAL (Prof. Dr.) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir. Temel akademik ilgi alanları Türkiye emek tarihi ve iş uyuşmazlıkları kuramı olan Makal’ın, yayımlanmış beş kitabı ile Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum, Birikim, SBF Dergisi gibi dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunuyor. Ahmet Makal, Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 adlı eseriyle, 2003 Sedat Simavi Sosyal Bilimler Ödülü’ne değer görüldü. Bilim ile sanatı yaşamın birbirini tamamlayan iki yüzü olarak gören Makal, akademik çalışmalarının yanı sıra sanatla, özellikle müzikli ilgileniyor; 1996 yılından bu yana TRT için, Radyo 3’te yayınlanan “Yorumlar Yorumcular” isimli klasik müzik programını hazırlıyor. Aralarında Radikal İki ve Milliyet Sanat Dergisi’nin de bulunduğu  çeşitli gazete ve dergilerde çok sayıda müzik yazısı yayımlanan Makal, Andante dergisi için “Büyük Yorumcular” ve “Şeytanın Al Dedikleri” köşelerini yazıyor. Kitapları: Grev: Kuramlar ve Uluslar arası Farklılıklar (V Yayınları, 1987), Osmanlı İmparatorluğu’nda Çalışma İlişkileri: 1850-1920 (İmge, 1997), Türkiye’de Tek Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1920-1946 (İmge, 1999), Türkiye’de Çok Partili Dönemde Çalışma İlişkileri: 1946-1963 (İmge, 2002), Ameleden İşçiye – Erken Cumhuriyet Dönemi Enek Tarihi Çalışmaları (İletişim, 2007; ikinci baskı:2011).

GÜLAY TOKSÖZ (Prof. Dr.), Lisans ve yüksek lisans derecesini ODTÜ Ekonomi-İstatistik bölümünden, doktora derecesini Freie Universitaet Berlin’den almıştır. 1992’den beri Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesidir. 2004-2008 yılları arasında Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı başkanlığını yapmıştır. Toplumsal cinsiyet perspektifinden işgücü piyasaları, kadın emeği, uluslararası emek göçü konularıyla ilgilenen Toksöz’ün bu konulara ilişkin çok sayıda ulusal ve uluslararası makalesi vardır. Kitaplarından bazıları: Seyhan Erdoğdu ile birlikte yazdığı Sendikacı Kadın Kimliği (İmge, 1998), Şerife Türcan Özşuca ile birlikte yazdığı Sosyal Koruma Yoksunluğu-Enformel Sektör ve Küçük İşletmeler (SBF, 2003), Uluslararası Emek Göçü (Bilgi Üniversitesi, 2006), Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu (ILO, 2007). Kalkınmada kadın emeğinin rolü üzerine son çalışması yakında kitap olarak yayınlanacaktır.